Modlitby

"Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství."(Dn 699)

"Mistře, co mám dělat, abych dosáhl věčného života?" (Mt 19,16)
Ježíš odpovídá mladíkovi, který mu klade tuhle otázku: "Chceš-li vejít do života, zachovávej má přikázání" a pak dodává: "Pojď a následuj mě". (Mt 19,16-21). Následovat Ježíše, to zahrnuje zachovávání přikázání. Zákon není zrušen, ale člověk je vyzýván, aby jej znovu našel právě díky...

Litanie 

15.01.2023

Účinnou modlitbou na ochranu proti zlu jsou litanie. Mají formu krátkých zvolání s odpověďmi
a jedná se většinou buď o prosebné modlitby nebo chvály. Po rozkliknutí článku na níže uvedených odkazech najdete litanie, které doporučují exorcisté pro každodenní osobní modlitbu.

Kancionál

15.01.2023

Kancionál (z latinského cantio-píseň) je soubor křesťanských duchovních písní a modliteb. Níže najdete odkaz, kde si ho můžete stáhnout buď jako aplikaci, e-knihu, ale i ve formátu pdf. Exorcisté doporučují modlit se křížovou cestu, růženec a hymny i Duchu Svatému, např. 422, 423, 425.