Dějí se Vašem domě zvláštní věci? Vidí Vaše malé děti osoby, které neznají?
Dochází k samovolnému pohybu věcí, nebo k jiným nepřirozeným jevům?

Tuto službu církve, poskytuje pověřený římskokatolický nebo řeckokatolický exorcista dle 1172 CIC. Zvažte prosím, zda jsou Vaše problémy a starosti určené pro exorcistu.
U jednodušších problému, vyhledejte prosím kněze z Vaší z farnosti.

Pokud potřebujete službu exorcisty, spojte se buď s knězem z Vaší farnosti, nebo využijte kontaktní formulář na těchto stránkách. V ČR i na Slovensku se za exorcisty vydává mnoho podvodníků. Hodně sužovaných osob doplatilo na to, že jim věřilo, přestože tito lidé neměli
s církví nic společného.

Katolická církev má zájem pravdivě a věcně informovat o službě, kterou zdarma koná skrze modlitbu exorcismu. Zároveň chrání práva sužovaných osob, zvláště právo na jejich dobrou pověst dle kán. 220 CIC. Podle pravidel v Rituálu není dovoleno žádným způsobem nahrávat průběh exorcismu.