Informace pro média a studenty

Informace pro média

Katolická církev má zájem pravdivě a věcně informovat o službě, kterou zdarma koná skrze modlitbu exorcismu. Zároveň chrání práva sužovaných osob, zvláště právo na jejich dobrou pověst dle kán. 220 CIC. Podle pravidel v Rituálu není dovoleno žádným způsobem nahrávat průběh exorcismu.

Nabízíme vytvoření článků a rozhovorů, nebo zprostředkování informací od exorcistů, psychiatrů a psychologů.

Katolická církev koná exorcismy již 2000 let dle vzoru a přání jejího zakladatele Ježíše Krista. Modlitba exorcismu má svá pevná pravidla. Ty se týkají nejen výběru vhodného kněze, kterého otec biskup písemně pověřuje touto službou, ale i jeho asistentů a celého průběhu modlitby. Církev vždy spolupracovala s vědeckými odborníky. V případech exorcismu se obrací na psychology a psychiatry. Je-li to třeba také na lékaře. O modlitbu vždy dotyčná osoba žádá exorcistu a podepisuje informovaný souhlas.

Jsme si vědomi, že současná společnost hledá senzace a novináři jí chtějí tyto informace zprostředkovat. Naším cílem je ale primárně služba trpícím lidem. Tuto službu může exorcista konat lépe mimo mediální rozruch. Důsledkem medializace exorcisty bývají zástupy lidí, kteří jej vyhledávají. Proto jsou také v některých diecézích exorcisté veřejnosti utajeni. Sužovaná osoba se k nim dostane skrze žádost podanou na příslušném biskupství nebo skrze tyto stránky.

JAK MLUVIT O TAJEMSTVÍ ZLA V SOUČASNÉ NEVĚŘÍCÍ SPOLEČNOSTI? DOSTÁVÁME MNOHÉ ŽÁDOSTI O ROZHOVORY A REPORTÁŽE. BOHUŽEL JSME BYLI MNOHOKRÁT PODVEDENI TVŮRCI TĚCHTO POŘADŮ. NĚKOLIKRÁT JSME UDĚLALI "VÝPLŇ" PRO JEJICH POŘAD, VE KTERÉM ZPROPAGOVALI RŮZNÉ PARAPSYCHOLOGY, SATANISTY A PODVODNÍKY. DOMNÍVÁME SE, ŽE NENÍ VHODNÉ DĚLAT NUTNĚ PROTINÁZOR POŘADŮM, KTERÉ JSOU VLASTNĚ OKULTISTICKÉ. 

Jsme otevření informovat o modlitbě exorcismu a daru osvobození, který přináší Ježíš Kristus, pokud budou veškeré informace prezentovány v souladu s účelem, kvůli kterému je exorcismus vykonáván.


Informace pro studenty


Rozhodli jste se psát diplomovou nebo semestrální práci na téma exorcismu? Můžeme Vám pomoci vedením této práce nebo oponenstkým posudkem. Rádi Vám poskytneme kvalitní informace a knihy.

Máte-li zájem o informace o službě exorcismu, kontaktujte nás pomocí formuláře.