Požehnání domova

Dějí se Vašem domě zvláštní věci? Vidí Vaše malé děti osoby, které neznají? 
Dochází k samovolnému pohybu věcí, nebo k jiným nepřirozeným jevům?
 

Přejete si Boží požehnání pro Váš domov? Žehnání bytu nebo domu katolickým knězem je zcela zdarma. 

Církev žehná věci nebo místa, která mají vztah k lidskému putování nebo k liturgickému životu, ale vždy má na mysli lidi, kteří tyto věci užívají a na těch místech žijí a působí. Má na mysli člověka, pro kterého Bůh všechno a všechna dobra chtěl a stvořil, který je příjemcem jeho darů. Obřad žehnání jej má vést k tomu, aby dobře užíval stvořených věcí a tímto Boha hledal, miloval a jemu jedinému věrně sloužil.

Je třeba vědět, že kněz žehná jménem Ježíše Krista. A náš Bůh je džentlmen. Nechce se vlamovat do lidského srdce čeká, až mu člověk otevře. Nebere nám naši svobodu. Není tedy možné hrát hru na dvě strany. Pozvat si katolického kněze, který vykoná nějaký obřad, rituál a čekat, že budu mít klid. Je potřeba jít hlouběji a zbavit se materiálně i v hloubce svého srdce všeho zlého, co nás od Boha odděluje. Může se jednat o sochy, knihy, předměty spojené s esoterikou, reiki, cvičení jógy, ale i neurovnané mezilidské vztahy. Pokud jste těmito, nebo podobnými věcmi ovlivněn, tak se nejdříve musíte všeho zlého vzdát a prosit Boha o uzdravení.

Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Tím, že se u Vás dějí zvláštní věci, si Vás může Bůh volat blíž
k sobě. Návštěva kněze je určitě dobrou příležitostí dozvědět se více o Bohu a zkusit s knězem probrat svůj život. Mějte srdce otevřené a nebojte se. Zlý duch byl přemožen 
a Kristus vždy vyžene zlé duchy.

Požehnání domu katolickým knězem je zdarma. Není třeba nic připravit. Kněz dům vykropí svěcenou vodou. Pokud by potíže přetrvávaly, je možné ho pozvat znovu. 
Pokud by se Vaše situace nelepšila, kontaktujte nás na www.exorcismus.cz.

Posvěcení domova Vám rádi zprostředkujeme. Abychom mohli kontaktovat kněze, který tuto službu vykoná, vyplňte prosím níže uvedený formulář.