Novény

01.06.2023

Novéna je modlitba, kterou se modlíme 9 po sobě jdoucích dní na určitý úmysl. Většinou je do ní zahrnuta četba úryvku z Písma svatého, myšlenky k rozjímání
a modlitba k určitému světci. 

Můžeme říct, že takovou první novénu prožívalo modlitební společenství apoštolů a žen spolu s Pannou Marií, když očekávali seslání Ducha Svatého. Vedle svatodušní novény vznikaly později další, jimiž se křesťané dodnes po devět dní připravují na důležité svátky. Např. Svátek Božího Milosrdenství nebo svátek Početí Panny Marie. 

Modlitba novény ale rozhodně není vázaná jen na tyto sváteční výročí, můžeme se ji modlit kdykoliv během roku, zvláště v situacích, kdy potřebujeme pomoc
a útěchu nebo také před důležitými životními rozhodnutími.