Litanie 

15.01.2023

Účinnou modlitbou na ochranu proti zlu jsou litanie. Mají formu krátkých zvolání s odpověďmi a jedná se většinou buď o prosebné modlitby nebo chvály. Po rozkliknutí článku na níže uvedených odkazech najdete litanie, které doporučují exorcisté pro každodenní osobní modlitbu.

Litanie k Duchu Svatému

                                                                   Litanie k Nejdražší Krvi Páně

                                                                   Litanie k Božímu milosrdenství
                                                                 
                                                                   Výběr dalších litanií