MODLITBA ZA OSVOBOZENÍ

Můj Pane Ježíši, ve Tvém Jménu skrze Tvou svatou Krev, skrze Otcovu Lásku ke mně, skrze moc Ducha Svatého, na přímluvu Panny Marie, Svatého Josefa, Svatého Michaela
a všech našich svatých patronů v jednotě s katolickou církví se zříkám ďábla a všech zlých duchů, odříkám se každého zlého ducha ve mně, nebo proti mně, odříkám se jakéhokoliv pouta se satanismem, okultismem, spiritismem a hnutím New age, zříkám se jakéhokoliv pouta s magií, psychotroniky a věštci, zříkám se jakéhokoliv negativního pouta s mými předky ve svém rodokmenu, zříkám se jakékoliv kletby, jakéhokoliv prokletí, jakéhokoliv uhranutí, každé negativity ve mně, nebo proti mně , nebo proti mé rodině, proti mým dětem, proti mému manželství, nebo proti mé budoucnosti, proti mému zdraví, proti mému psychickému zdraví, proti mé cestě víry, nebo proti mému bydlišti, nebo proti mému zaměstnání. Já vzývám Tebe, Pane Ježíši, a pouze Tebe, abys byl mým jediným Spasitelem, mým jediným Vykupitelem a jediným Pánem nad mým životem. Amen.