Zajímavé webové stránky, modlitby, přednášky

Zajímavé odkazy:

Na níže uvedených webových stránkách najdete zajímavé informace z oblasti víry, křesťanství
a duchovního života.Modlitby:

Jak převést do slov to, co zní v duši? Jak lidskou řečí vyslovit rozhovor s Neviditelným? Modlitba je rozhovor od srdce k srdci... Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš, ať jsme kdekoliv, stále nás očekáváš a říkáš nám: 

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a naleznete odpočinutí.
(Mt 11,28)


Konference "Bludné nauky a praktiky v životě Křesťana a Ježíšova uzdravující moc".

Dne 2. 6. 2018 proběhla v Brně jednodenní konference na téma:

Bludné nauky a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc.

Konference se konala pod záštitou brněnského diecézního biskupa J. E. Mons. Vojtěcha Cikrleho, ve spolupráci s Pastoračním střediskem brněnské diecéze a Česko-slovenskou sekcí Mezinárodní asociace exorcistů. Podařilo se nám exkluzivně zajistit přednášku vysokoškolského pedagoga na Pontifikální univerzitě sv. Tomáše Akvinského (Angelicu) v Římě otce Mgr. PhDr. Štěpána Martina Filipa Ph.D OP na téma "Bludné nauky v knize Jamese Manjackala". Dále promluvili otcové exorcisté o. Imrich Degro a o. Mariusz Leszko a asistenti exorcisty, Anna Janů, Michal Tesař a Jan Rozek.

            Sborník se všemi přednáškami můžete objednat zde:Zajímavé dokumenty ke stažení - Jak se připravit na schůzku s exorcistou?