Svědectví

Na tomto místě naleznete svědectví těch, kteří se ve svém životě setkali s uzdravující mocí ukřižovaného 
a vzkříšeného Ježíše Krista a byli ochotni se o své zkušenosti podělit. Jejich slova jsou velkým povzbuzením a pomocí na naší cestě za Kristem. 


Milosrdenství Páně budu opěvovat navěky před veškerým lidem, vždyť je největší vlastností Boha a pro nás ustavičným divem.  (Sv. Faustyna Kowalská)