Novinky

V roce 2018 má tato stránka měsíčně 20 000 přístupů.

Během roku 2017 se na katolické stránky www.exorcismus.eu obrátilo 240 osob hledajících duchovní pomoc. Zájem o tyto stránky a zprostředkování této duchovní služby neustále narůstá. Oproti roku 2016 vzrostl zájem o 70%. Jednalo se o občany České i Slovenské republiky a to z řad římskokatolíků, řeckokatolíků i nevěřících. V 10 procentech případů se jednalo o různé projevy v domácnosti, jako byly pohybující se předměty, padající věci, otevírající se dveře, zapínající se přístroje a další. Zde pomohlo jednorázové nebo opakované vysvěcení prostor knězem a modlitba obyvatel domu.  10 procent osob vykazovalo znaky posedlosti a přijali svátostinu exorcismu. U 30 procent osob byla potřebná a pomohla modlitba za uzdravení a osvobození. Téměř 50 procent osob potřebovalo duchovní rozhovor a útěchu spojenou s požehnáním. Kněz exorcista jim napomohl najít směr v jejich životě a posílil je do dalšího života. Asi 1 procento byli lidé, kteří prověřovali funkčnost stránek a obezřetnost exorcisty.

Na naše stránky se také obracejí studenti, kteří ve svých diplomových pracích pojednávají o exorcismu. Poskytujeme jim kvalitní  a prověřené informace z Mezinárodní asociace exorcistů.

2017 přidána rubrika ověření exorcisty.

16. 12. 2016 Přidána homilie svatého otce.

28.11. 2016 Přidán článek z časopisu Exorcysta o rodinných konstelacích, které se bohužel konají i v našich zemích.

20.10. 2016 přidány nové články ke stažení: O rodovém hříchu z pera polské biskupské konference. Dále list biskupům o některých aspektech křesťanské meditace. Nejnovější dokument polské biskupské konference o exorcismu - Doporučení  pro exorcisty.

4.10.2016 nový článek otce Francesca Bamonteho z Radia Vaticana o nedostatku exorcistů v Itálii.

1. 10. Tiskové zprávy mezinárodní asociace k úmrtí otce Amortha.

31.7. 2016 Dne 18.8. a 1.9. budou složeny mše svaté za všechny ty, kteří nějak pomáhají ve službě exorcismu nebo jsou sužováni zlým.

Pokud by jste i vy sloužili mši na tento úmysl nebo daly sloužit mši, dejte nám vědět.

24. 5. Díky ochotné pomocnici byl na stránky přidán dokument Zbav nás od Zlého. Promluva z generální audience Pavla VI.

5.5. přidány nové odborné články do dokumentů ke stažení.

30. 4. Pozdrav otce biskupa Ladislava Hučka na úvodní straně.

31.1. Nyní můžete kontaktovat i slovenské římskokatolické i řeckokatolické exorcisty. V sekci Kontakt na exorcistu.

31.1.L osservatore romano otisklo dva velice zajímavé články na téma exorcismus na filmovém plátně. Jeden z nich napsal předseda mezinárodní asociace exorcistů otec Francesco Bamonte. Oba články najdete v sekci Zajímavé články.