Média a studenti

Katolická církev má zájem pravdivě a věcně informovat o milosrdné službě, kterou zdarma koná skrze modlitbu exorcismu. Zároveň chrání práva sužovaných osob, zvláště právo na jejich dobrou pověst dle kán. 220 CIC. Podle pravidel v Rituálu není dovoleno žádným způsobem nahrávat průběh exorcismu.

Nabízíme vytvoření článků, rozhovorů, příloh našimi novináři. Nebo zprostředkování informací s exorcisty, psychiatry a psychology.

Katolická církev koná exorcismy již 2000 let dle vzoru a přání jejího zakladatele Ježíše Krista. Modlitba exorcismu má svá pevná pravidla. Ty se týkají nejen výběru vhodného kněze, kterého otec biskup písemně pověřuje touto službou, ale i jeho asistentů a celého průběhu modlitby. Církev vždy spolupracovala s vědeckými odborníky. V případech exorcismu se obrací na psychology a psychiatry. Je-li to třeba také na lékaře. O modlitbu vždy dotyčná osoba žádá exorcistu a podepisuje informovaný souhlas.

Jsme si vědomi, že současná společnost hledá senzace a novináři ji chtějí tyto informace zprostředkovat. Naším cílem je služba těmto trpícím lidem. Tuto službu může exorcista konat lépe mimo mediální rozruch. Důsledkem medializace exorcisty bývají zástupy lidí, kteří jej vyhledávají. Proto jsou také v některých diecézích otcové exorcisté utajeni veřejnosti. Sužovaná osoba se k nim dostane skrze žádost na příslušné biskupství nebo skrze tyto stránky.

Jak mluvit o tajemství zla současné nevěřící společnosti? Dostáváme mnohé žádosti o rozhovory, reportáže. Bohužel jsme byli mnohokrát podvedeni tvůrci těchto pořadů. Udělali jsme několikrát výplň pro jejich pořad, ve kterém zpropagovali různé satanisty podvodné exorcisty a parapsychology. Nedomníváme se, že je vhodné dělat nutný protinázor pořadu, který je vlastně okultistický.

Jsme otevření informovat o modlitbě exorcismu a daru osvobození, který přináší Ježíš Kristus, jen bychom si přáli vhodnější formu.

DIPLOMOVÉ A JINÉ PRÁCE

Rozhodli jste se psát diplomovou nebo semestrální práci na téma exorcismu? Můžeme Vám pomoci vedením této práce nebo oponenstkým posudkem. Rádi Vám poskytneme kvalitní informace a knihy.