Jak se připravit na setkání s exorcistou?

Každé setkání je dobrou příležitostí k hledání
a otvíraní se pravdě. Sám Ježíš to potvrzuje svými slovy:

 "poznáte pravdu a pravda vás osvobodí" (J 8,32). 


A to se děje při setkání 
s exorcistou. Ti, kteří žádají o takové setkání, jsou často lidé, kteří si se svojí situací neví rady. Mohou mít psychické či fyzické obtíže a potřebují poradit a pomoci.

Jak se tedy na schůzku s exorcistou co nejlépe připravit a na co všechno pamatovat?

1. Je-li to možné, ať žadatel využije čas před setkáním na přípravu. Může jí být osobní modlitba, zpytování svědomí a sv. smíření.

2. Je dobré si sepsat na papír, s jakými problémy za exorcistou člověk přichází, co všechno chce řešit a jaké otázky ho trápí.

3. Před setkáním je dobré, aby se člověk potkal se svým knězem nebo duchovním průvodcem
a je-li to možné, měl od něho doporučení.

4. Pokud je člověk psychiatrickým pacientem, měl by si s sebou přinést výsledky vyšetření se stanovenou diagnózou.

5. Exorcista má pomoci člověku v nouzi, podobně jako lékař, psycholog nebo duchovní průvodce. Jeho pomoc je účinná natolik, nakolik o ni člověk upřímně stojí a je schopen spolupracovat
s knězem, říci mu o svých problémech, vzít vážně jeho výzvy a požadavky. Upravit dle nich svůj život.

6. Každé setkání, kdy člověk přichází k Bohu, nyní zpřítomněném osobou exorcisty, přináší do jeho života požehnané plody. Někdy to ale vyžaduje čas, než je uvidí. Trpělivost a vytrvalost, pokora a poslušnost, to jsou ctnosti, na které při setkání s člověkem klade exorcista velký důraz.

7. Osobní práce na svém duchovním životě, důvěra v Boží lásku, život ze svátostí, četba Božího slova přinášejí do života člověka skutečné Boží působení.

8. Exorcista plní svou službu jménem Ježíše Krista, má pověření svého biskupa a nebere za tuto službu žádné peníze.

9. Exorcista pracuje v týmu, má kolem sebe vzdělané spolupracovníky. Ti se na pomoci podílejí. Může se jednat o psychiatry, psychology, teology atd.

10. Exorcista není člověk, který má v sobě magickou moc a výjimečný intelekt. Je to kněz, který má díky pověření od svého biskupa, možnost modlit se nad lidmi, kteří jsou v otroctví zlého ducha.
V tomto pověření biskupa je také velké Boží požehnání, které kněz obdrží od Boha, aby se v Jeho moci mohl postavit proti zlu a ďáblu 
a bojovat s ním. Dostává k tomu i schopnost rozlišovaní dobra od zla.

11. Za setkání s exorcistou se člověk může modlit. Určitě to pomůže celé situaci a přinese více světla pro společné hledání správné cesty.

12. Při prvním setkání se většinou modlitba exorcismu nemodlí. Exorcista musí nejprve poznat problémy, s kterými přicházíte.

13. Jen málo přicházejících potřebuje velký exorcismus. Ostatní mohou přijmout od exorcisty požehnání nebo modlitbu za osvobození a uzdravení.

14. Pokud exorcista dojde k morálnímu přesvědčení, že je vhodný exorcismus, podepisuje sužovaná osoba informovaný souhlas.

15. Každý, kdo přichází na exorcismus, musí být vhodně oblečen. V případě, že jste žena, se doporučují kalhoty a halenka bez výstřihu.

16. Proto, aby nebyla porušena dobrá pověst sužované osoby, není dovoleno exorcismus nahrávat a mobilní telefon zůstává odložen v jiné místnosti.

17. Každý, kdo přichází na modlitbu exorcismu, je vyzýván, aby jej doprovázela blízká osoba.
V případě dětí je to nutnost.

18. Pokud se koná modlitba exorcismu nad ženou, musí být přítomná také jiná žena, ať asistentka exorcisty nebo ženský doprovod sužované osoby.

19. Na nepokřtěné osobě se slavný exorcismus nevykonává, ale poskytne se jí adekvátní katecheze a další obvyklé pastorační prostředky, aby mohla uvěřit v Ježíše Krista a být pokřtěna.