Interesting articles and prayersPrayers:

Jak převést do slov to, co zní v duši? Jak lidskou řečí vyslovit rozhovor s Neviditelným? Modlitba je rozhovor od srdce k srdci... Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš, ať jsme kdekoliv, stále nás očekáváš a říkáš nám: 

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a naleznete odpočinutí.
(Mt 11,28)