Konference: Bludné nauky a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc.

 

Dne 2. 6. 2018 proběhla v Brně v aule Biskupského gymnázia jednodenní konference na téma: Bludné nauky a praktiky v životě křesťana a Ježíšova uzdravující moc. 

Konference se konala pod záštitou brněnského diecézního biskupa J. E. Mons. Vojtěcha Cikrleho, ve spolupráci s Pastoračním střediskem brněnské diecéze a Česko-slovenskou sekcí Mezinárodní asociace exorcistů.

Otec biskup Vojtěch přednesl podnětný příspěvek.

Podařilo se nám navíc exkluzivně zajistit přednášku vysokoškolského pedagoga na Pontifikální univerzitě sv. Tomáše Akvinského (Angelicu) v Římě otce Mgr. PhDr. Štěpána Martina Filipa Ph.D OP na téma bludné nauky v knize Jamese Manjackala. Dále promluvili otcové exorcisté o. Imrich Degro a o. Mariusz Leszko a asistenti exorcisty, Anna Janů, Michal Tesař a Jan Rozek.
 
Přednášky v písemné formě ke stažení zde:
Další přednášky jsou ve sborníku z konference, objednávejte na emailu: knihy.akp@gmail.com
 
Audionahrávky jsou ke stažení zde: již brzy...
 
Videonáhrávky jsou ke stažení zde:
1. Kdo je zlý duch, jak působí a jak se před ním chránit (Imrich Degro)
 
2. Bludná nauka v naší zemi (Štěpán Filip)
 
3. Rozdíl mezi přímluvnou modtlitbou a svátostinou exorcismu; možnost pomoci (Mariusz Leszko)
 
4. Praktické aspekty pomoci sužovaným osobám (Anna Janů)
 
5. V jednoho Boha věřiti budeš; věda, víra a šarlatánství (Michal Tesař)
 
6. Bludné nauky na internetu a pomoc katolické církve (Jan Rozek)
 
7. Postoj katolické církve k praxi uzdravování rodových kořenů (Imrich Degro)
 
8. Diskuze s přednášejícími
 
 
 
Sborníky z konference a další čísla ADIURO TE objednávejte na emailu: knihy.akp@gmail.com

 

 

Plakat-Konference-A3-01-small.pdf (214857)

mapy.cz/zakladni?x=16.5734436&y=49.2022116&z=17&source=firm&id=   360823