Konference o exorcismu 

Ve dnech 25.–27. 10. 2015 proběhla na Vranově u Brna Konference o uskutečňování exorcismu v katolické církvi. Konferenci organizovalo Biskupství brněnské a Akademie kanonického práva. Konference byla určena pro katolické kněze a jáhny. Laici se mohli účastnit po předložení doporučení vlastního katolického ordináře. První studijní den bude přednášet P. Francesco Bamonte, předseda Mezinárodní asociace exorcistů. Druhý den vystoupil R. D. Sławomir Sosnowski z Univerzity Kardynała Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě a Mons. Andrzej Grefkowicz, předseda Konference exorcistů v Polsku. Během konference zazněla témata jak teologická a právní, tak i praktická spojená s praxí exorcismu a modliteb za osvobození.


PŘEDSTAVENÍ KONFERENCE

Konference o exorcismu je tematicky postavena tak, aby byla co možná nejvíce přínosem pro kněze ve farnostech, pro které je rovněž a především určena. Jejím cílem je: 1. postavení tématu exorcismu do přirozené roviny a v některých případech nutné pomoci v životě člověka; 2. vytvoření teoreticko-praktického základu pro práci s lidmi, kteří se dostali do problému důsledkem hledání životní cesty v různých alternativách mimo Boha (okultní praktiky, kartářství, věštectví, alternativní proudy medicíny, reiki, ...); 3. nastínění cesty spolupráce mezi diecézním knězem a exorcistou. Když se řekne slovo posedlost nebo exorcismus, mnoho lidí se v myšlenkách vrátí do období středověku a představí si slovo rituál, které neví přesně co znamená, ale tuší, že něco hodně tajemného. Když potom ve zvědavosti zadá tato slova do vyhledávače, objeví se spousta příšerných obrázků nahánějící hrůzu. Jenom malý zlomek z nich působí úplně normálně, přirozeně. Jsou na nich např. papež František. Téma posedlosti a exorcismu je pro nás zastřeno rouškou tajemství, někdy úzkosti nebo strachu. Když ale otevřeme Bibli, vidíme, že na stav posedlosti a následné exorcismy bylo v životě Ježíše pohlíženo jednoduše a prakticky. „Mlč a vyjdi z něho!“ V současnosti je praxe exorcismu o dost komplikovanější. Ježíšovo charisma rozpoznání mezi epilepsií nebo jinou nemocí (Ježíš uzdravoval) a posedlostí (Ježíš vyhnal zlého ducha) se posouvá do roviny charismatu člověka a jeho znalostí. Už samotné rozlišení v záplavě všech možných poruch osobností a prožitých traumat zvláště v dětství může být tvrdým oříškem. Téměř všichni, kteří nás navštíví potřebují místo exorcismu citlivé a zodpovědné duchovní doprovázení, člověka, se kterým by mohli nést všechny svoje těžkosti, se kterým by se za ně modlili. Od Boha dostali prostředky, jak proti zlu bojovat v běžném životě. Kněz v nich může aktivovat tyto pro mnohé skryté síly. Někteří si myslí, že si přijdou pro modlitbu jako pro lék proti bolesti a problémy zmizí. Nezmizí, musí bojovat, ale zároveň pro ně může být modlitba velkou pomocí a posilou. A jak se kněz může modlit? Co je ještě v jeho kompetenci a s čím by měl požádat o pomoc exorcistu? Jakou váhu připisovat zatížení nesprávné výchovy a vin předků? Pro každý případ jsou odpovědi na tyto otázky individuální. Přesto obecný názor a vhled do celé situace by měla přinést podzimní konference.


PROGRAM KONFERENCE

  • Neděle 25.10. 2015

17.00 možnost příjezdu a ubytování, registrace

18.00 večeře

19.30 svědectví uzdravené osoby

  • Pondělí 26.10. 2015

7.15 ranní modlitba

7.45 snídaně

8.00 registrace nově příchozích účastníků

9.00 slovo otce biskupa, přivítání a úvod ke konferenci

9.30 Řádná praxe obřadu exorcismu a fenomén modlitby za osvobození a uzdravování, část 1, P. Francesco Bamonte, předseda Mezinárodní asociace exorcistů

10.30 přestávka

11.00 Řádná praxe obřadu exorcismu a fenomén modlitby za osvobození a uzdravování, část 2, P. Francesco Bamonte

12.00 diskuse

12.30 oběd

14.00 Rozpoznávání a rozlišování posedlosti, P. Francesco Bamonte

15.00 diskuse

15.30 přestávka

15.45 Odpovědnost za újmu při exorcismu dle civilního práva, JUDr. Ronald Němec, Ph.D.

16.15 Teologicko – kanonický kontext služby exorcismu, Mgr. Jan Rozek

16.45 přestávka

17.00 Mediální společnost a náboženská témata včetně modlitby exorcismu, ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.

18.00 pontifikální mše svatá

19.30 večeře

20.30 kulatý stůl s exorcisty

  • Úterý 27. 10. 2015

7.15 mše svatá

8.20 snídaně

9.15 Role psychologa ve službě modliteb exorcismu, Mgr. Michal Tesař

10.00 přestávka

10.15 Liturgie svátostin a zvláště exorcismu, R. D. Sławomir Sosnowski, Univerzita Kardynała Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě

11.15 diskuse s přednášejícím

12.00 oběd

14.00 Získání morální jistoty ohledně posedlosti a vykonávání obřadu exorcismu, Mons. Andrzej Grefkowicz, předseda Konference exorcistů v Polsku

15.00 diskuse s přednášejícím

16.00 závěr, vydání osvědčení o absolvování konference

16.30 večeře